Specialisatie BDE of NDE

Begeleiding in de vorm van een serie gesprekken. Zowel voor kinderen en hun ouders, als ook voor
volwassenen. BDE ’s zijn erg indrukwekkend en veranderen de kijk op het leven. Vooral ook kinderen kunnen hierdoor veranderingen in hun gedrag krijgen. Begrip en een open houding bij ouders, begeleiders lossen veel op en daaraan geef ik dan ook veel aandacht.