Rouwverwerking

Individueel of in een kleine kring kan ik u middels een trance sessie of een thematisch programma een begeleiding aanbieden, zodat u een uitgestelde- of vastzittende rouw aan kunt gaan en het verlies kunt verwerken.

Dit zowel bij een overlijden van een dierbare, maar ook bij scheiding of onverwacht vertrek van een naaste of partner.